Цар Асен 11

Цар Асен 11

Изълнение

Сградата е изпълнена от фирма „АКРОПОЛ” ООД гр.Варна.В тази фирма Управителят на „АКРОПОЛ-БИЛД” ЕООД е в съдружие с друго лице.

Нулевият цикъл на сградата е много тежък.Парцелът е опасан с подпорни стени /с контрафорси/ с височина 6 м до достигане на кота 0,00.

Сградата е изпълнена по монолитен способ.Системата е смесена:скелетно-гредова и безгредова.Покривът е комбинация от плосък и скатен покрив,покрит с битумни керемиди.

Строителството апочва през 2004г. и завършва 2006г.Сградата е с четири фасади,полувкопан офисен един етаж и нормален офисен етаж над кота 0,00 + четири жилищни етажа.

Паркирането в парцела е решено с дълга 27 м рампа с 15% наклон,с която се влиза в подземен паркинг с 10~12 паркоместа.На същата кота са и избите на апартаментите.

Вътрешните парапети на сградата са изпълнени с елементи от ковано желязо с боя „стара мед” .

Настилките в стълбищната клетка са каменни.

Всички асансьорни врати са облечени с каменни фризове и са запазени от естествени обрушвания.

>