Строителство на къщи

Строителство на къщи

СТРОИТЕЛСТВО НА КЪЩИ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

Строителна компания „АКРОПОЛ-БИЛД” ЕООД изгражда еднофамилни жилищни сгради с готов проект на Възложителя.Ако Възложителя няма проект,то ние ще му изготвим такъв след като той ни изготви задание за проектиране.

След изработка на къщи или сгради неговото одобрение ще бъде изготвена конкретна оферта за изпълненение.

При наличие на денивелации  в парцела,ще Ви изготвим заедно с Вас проект за подходяща вертикална планировка.

При необходимост от укрепване на терена ще изпълним подпорни стени с необходимите дренажни системи за повърхностни води или високи подпочвени води.

Тези мероприятия ще бъдат подкрепени с проекти от съответните специалности.

Уважаеми Възложители,Ние обичаме работата си и  искаме Вие да останете доволни.

>