Изолации

Изолации

ТОПЛО И ХИДРОИЗОЛАЦИИ НА ПОКРИВИ

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПАКЕТИ ПО ФАСАДИ

Строителна компания „АКРОПОЛ-БИЛД” ЕООД изпълнява топло- и хидроизолации  по покриви.Топлоизолациите са необходими,за да решат проблемите с кондензирането на повърхностите,когато топли въздушни маси контактуват със студени повърхности.Топлоизолацията се прави винаги от страната на по-ниската външна температура.Поставянето  от вътрешната страна на помещенията е груба грешка,защото се появява кондезна зона зад топлоизолационните листи,която избива в зелена плесен и мухъл в ъглите на стените.Този ефект се появява през зимните месеци,когато помещенията интензивно се отопляват.Много собственици на имоти заради по-ниските разходи за вътрешен монтаж правят тази грешка и след това плащат още веднъж изпълнението на истински топлоизолационен пакет.

Лепилата за лепене на топлоизолцаята са различни от тези,които се използват за шпакловка.Последните трябва да са мразоустойчиви и с фибри.Фибрите армират на микрониво шпакловъчния слой и не позволяват при големите температурни амплитуди,на които са подложени тези повърхности да се появят напуквания,които веднага биха нарушили целоста на топлоизолационния пакет.Това от своя страна  води до проникване на вода,замръзване и разрушаване.Изчезва хидроизолациония ефект на минералната или силикатна мазилка.Шпакловката са изпълнява двукратно,като в първия пласт се влага PVC мрежа,която армира слоя на макрониво.След като шпакловката изсъхне добре тя задължително трябва да се грундира.Грундът се полага непосредствено 1~2 дни преди изпълнение на минерална мазилка.Той обезпрашава основата и подобрява адхезията/силата на свързаност между частиците/ с минералната мазилка.

Уважаеми Възложители,Ние обичаме работата си и  иск��ме Вие да останете доволни.

>