Стоителство на жилищни сгради

Стоителство на жилищни сгради

СТРОИТЕЛСТВО НА ОФИС, ПРОМИШЛЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Строителна компания „АКРОПОЛ-БИЛД” ЕООД изгражда офис, промишлени и жилищни сгради, като затваря целия цикъл проучване, проектиране на всички специалности и изграждане на самия обект.

За Възложителя ще бъдат разработени минимум 2 идейни проекта след представяне на Задание за проектиране.Същите ще бъдат обсъдени най-подробно и ще бъдат компилирани с идеи на Възложителя.

След изработка на проекта и неговото одобрение ще бъде изготвена конкретна оферта за изпълненение.

Уважаеми Възложители,Ние обичаме работата си и  искаме Вие да останете доволни.

>