Общи условия на сайта Акропол Билд

Общи условия на сайта Акропол Билд

Добре дошли в acropolbuild.bg!

Тези общи условия очертават правилата и разпоредбите за използването на уебсайта на Акропол Билд, намиращ се на интернет адрес https://acropolbuild.bg/.

Използвайки този уебсайт вие се задължавате да приемете и спазвате тези общи условия. В случай, че не сте съгласни с всички условия, упоменати в тази страница, моля не използвайте acropolbuild.bg. Продължавайки да използвате нашият сайт ще приемем, че сте съгласни с настоящите условия.

Следната терминология се прилага за настоящите Общи условия:

Декларация за поверителност и Защита за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашето“ се отнася за вас, лицето, което влезете в този уебсайт и отговаря на общите условия на компанията. „Компанията“, „Ние, „Нашите“ и „Нас“ се отнася до нашата компания. „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Клиента, така и за самите нас. Всички условия се отнасят до офертата, приемането и обмислянето на плащането, необходими за извършване на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел за задоволяване нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на заявените от компанията услуги, в съответствие с и при спазване на действащото право на Република България. Всяка употреба на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, главни букви и / или той или те, се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се към същото.

Бисквитки

Ние използваме бисквитки. Използвайки сайта на acropolbuild.bg вие се съгласявате да използвате бисквитки, съгласно Политиката на поверителност на Акропол Билд.

Голяма част от интерактивните сайтове използват бисквитки, които им позволяват да извличат данните на потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашият сайт за да позволят функционалността на определени области и за да улеснят хората, посещаващи нашия уебсайт. Някои от нашите партньорски / рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

Политика за поверителност

Акропол Билд уважава вашата поверителност и се ангажира с това да защитава вашата лична информация и да не я предоставя на трети страни. Настоящата Политика за поверителност се отнася за сайта https://acropolbuild.bg и цели да обясни по какъв начин се събира информация от нашия сайт, как се използва и по какъв начин я защитаваме от разпространение на трети страни.

Подобно на повечето уебсайтове, Акропол Билд събира неособено идентифицираща информация от вида, който уеб браузърите и сървърите обикновено предоставят, като типа на браузъра, езиковите предпочитания, референтния сайт и датата и часа на всяка заявка на посетителите. Целта на Акропол Билд в събирането на не особено идентифицираща информация е да разбере по-добре как посетителите на Акропол Билд използват уебсайта му.

Уеб сайтът използва бисквитки, за да помогне на Акропол Билд да идентифицира и проследява посетителите и техните предпочитания за достъп до уебсайта. “Бисквитките” представляват низ от информация, която уебсайт съхранява на компютъра на посетителя и който браузърът на посетителя предоставя на уебсайта всеки път, когато посетителят се върне. 

Сигурността на Вашата лична информация е важна за нас, но не забравяйте, че никой метод за предаване по интернет или метод за електронно съхранение не са 100% сигурни. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на вашата лична информация, не можем да гарантираме нейната абсолютна сигурност.

Разрешение за използване на информацията

Акропол Билд и неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост върху всички материали на acropolbuild.bg. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до тях от acropolbuild.bg и да ги използвате за ваша лична употреба, подложена на ограничения, определени в настоящите общи условия.

Вие не трябва да:

Хипервръзки към нашето съдържание

Следните организации могат да направят връзка към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

Тези организации могат да препращат към нашата начална страница, към публикации или друга информация за уебсайта, стига връзката: (а) по никакъв начин не е измамна; б) не предполага фалшиво спонсорство, одобрение или съгласие на свързващата страна и нейните продукти и / или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Можем да разгледаме и одобрим други заявки за връзка от следните видове организации:

Ще одобрим заявките за връзка от тези организации, ако решим, че: (а) връзката не би ни накарала да изглеждаме неблагоприятно към себе си или към нашия акредитиран бизнес; (б) организацията няма отрицателни записи при нас; в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира отсъствието на Акропол Билд; и (г) връзката е в контекста на обща информация за ресурсите.

Тези организации могат да препращат към нашата начална страница, стига връзката: (а) по никакъв начин не е измамна; б) не предполага фалшиво спонсорство, съгласие или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе и се интересувате от връзка с нашия уебсайт, трябва да ни уведомите, като изпратите имейл до Акропол Билд. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за връзка, както и URL адреса на вашия сайт, списък на всички URL адреси, от които възнамерявате да свържете нашия уебсайт, и списък на URL адресите на нашия сайт, към който искате да връзка. Необходимо е да изчакате за отговор от нас.

Одобрените организации могат да имат хипервръзка към нашия уебсайт, както следва:

Не се допуска използването на логото и името на Акропол Билд или други за свързване при отсъствие на лицензионно споразумение за запазена марка.

Запазване на права

Ние си запазваме правото да поискаме да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие приемате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Ние също така си запазваме правото да изменяме тези общи условия и правилата за свързване по всяко време. Постоянно свързвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези обвързващи условия и правила.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако намерите някаква връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете и да ни уведомите всеки момент. Ще разгледаме молбите за премахване на връзки, но не сме задължени към това, както и да ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, не гарантираме нейната пълнота и точност; нито обещаваме да гарантираме, че уеб сайтът остава на разположение или че материалите на уебсайта се актуализират.

Опровержение

Доколкото е разрешено от приложимото законодателство, ние изключваме всички представителства, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването му. Нищо в този отказ от отговорност няма да:

Ограниченията и забраните от отговорност, определени в този раздел и на други места в този отказ от отговорност: а) са предмет на предходния параграф; и (б) уреждат всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задължения, възникнали в договор и нарушаване на законово задължение.

Докато уебсайтът и информацията и услугите на него се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер.

>