К. Величков 15

К. Величков 15

РЗП 950 м2, 9 апартамента, 1 магазин

Повече
за сградата

Сградата е изпълнена
по монолитен способ.

Системата на сграда „Константин Величков 15“ е смесена: скелетно-гредова и безгредова.

Строителството започва в края на 2008г. и завършва 2010г.

Сградата се отличава с богата каменна орнаментика,характерна за луксозното строителство на Стара Западна Европа и Средиземноморските страни имащи особен афинитет към използването на камъка.

Детайлите в сградата предмет на общите усилия на Главния проектант Арх.Пламен Петров и Управителя на компанията инж. Бисер Радев.

В сградата са изградени по време на строителството извън задължителните по проект допълнително инсталации за климатизация на всички апартаменти включващи…

Виж повече
К. Величков 15
2008 год.
Начало
на строителството
2010 год.
Завършване
на сградата
950 м2 РЗП
9 апартамента
1 магазин
Фасада на сградата Константин Величков 15 - Акропол Билд

Фреонови питища

В сградата са изградени по време на строителството извън задължителните по проект допълнително инсталации за климатизация на всички апартаменти включващи фреонови пътища.

Същокабели за управление между вътрешно и външно тяло,захранващи проводници,носещи стойки,кондензни пътища свързани с канализацията на сградата.Тези инсталации са вградени в стените на сградата.

Скеле и строеж на сграда Константин Величков 15 - Акропол Билд

Местата за монтаж на компресорите е подбран така,че да не се нарушава Архитектурния облик на сградата.
Вътрешните парапети на сградата са изпълнени с елементи от ковано желязо с боя „стара мед”.

Същите предизвикват силно положително естетическо чувство на лукс,непреходност на дизайна и изключителна трайност във времето.

Фасада и изолация на сграда Константин Величков 15 - Акропол Билд

Настилките в стълбищната клетка са от естествен гранит и контрачела от варовик.

Всички асансьорни врати са облечени с каменни фризове,а тази на партерно ниво е архитектурен шедьовър.

>