Покривни работи

Покривни работиПокривни работи

ПОКРИВНИ РАБОТИ
Покривните работи са много важни за запазването на вътрешноста на сградата и фасадите.Тънкоста е в детайлите.Отречен от времето е начинът за вътрешно водоотвеждане на плоските покриви.
Най-добрия начин е водите да бъдат изведени по-далече от сградата по нейните външни контури.

В районите, където има дъждовна канализация е добре заустването да става директно в канализацията.
Където това е невъзможно има три начина:

-заустване в битовата канализация/ не е препоръчително/
-насочване на водите към повърхностната инфраструктура /извеждане на
улиците/.Също има отрицателни последици,най-вече за настилките.
-Отвеждане на водите към терени,където са изградени дретажни ями и по-бавното попиване на водите в почвата.

Проблеми при самата сграда:
1. Закрепването на конструктивни елементи да става само за конструкцияна на сградата,а не върху покривни замазки и бордове.

2. Гръмоотводна инсталация – съвременните технологии позволяват 1 брой мълниеприемник с изпреварващо действие да покрива покриви с площ 400~500 м2.
Закрепването да става само за ст.б. елементи.

3. Комински тела.
Всички канални клонове и комините за твърдо гориво се изграждат с коминни тела, но това не е достатъчно.Контактната площ на залепване при зидария е малка и при силни ветрове ще има проблеми.Най-добре е да се направи метална носеща конструкция
около самото тяло и тя да се закрепи с анкери към ст.б плоча .Вижте приложените снимки.

4. Сателитни чинии.
В нашите сгради изграждаме инфраструктура за сателитна телевизия,но и създаваме допълнителна метална конструкция за монтаж на сателитните чинии на покрива.Задължително това става чрез анкериране към конструкцията на сградата преди изпълнението на каквито и да е покривни работи.

Покривни работи 2.12.2020Покривни работи 2.12.2020

ПОВЕЧЕ ЗА: ПОКРИВНИ ИЗОЛАЦИИ И ЗАМАЗКИ ЗА НАКЛОНИ

ТОПЛОИЗОЛАЦИИ ПЛОСКИ ПОКРИВИ

При плоските покриви топлоизолацията е с висока плътност –XPS.Около комините за твърдо гориво е добре топлоизолирането да е с каменна вата,която е негорима и с още по-големи топлоизолационни възможности.Комините развиват висока температура и те не трябва да контактуват с XPS изолацията защото тя се топи,покривната замазка се компрометира и хидроизолацията също.Затова на нашите снимки ще видите как е изпълнена изолацията около комините.

Покривните замазки трябва да се изпълняват задължително армирани с метални мрежи с отвор максимум 20/20 см и дебелина на армировката минимум 4 мм.

Използваният пясък трябва да бъде промит,колкото по–едрозърнест толкова по-добре.При непромития пясък има голям % глинести примеси,които не позволяват добра обмазка с цимент на пясъчните зърна.В резултат на това пада якоста на разтвора и се увеличават процесите на съсъхване.Това,което следва е напукване на замазката.

Наклона на покривните замазки при плоски покриви е минимум 2%.

В миналото водоотвеждането в повечето случаи е било с вътрешни водоприемници в средата на покрива,но това е създавало много проблеми при експлоатацията на сградата.

Аз предпочитам извеждане на водата извън сградата с външни водосточни тръби.Евентуалните бъдещи проблеми са извън сградата и инсталацията е по-лесна за сервизиране.

На плоския покрив трябва да се монтират т.н. дихатели или отдушници,които отвеждат в пространството остатъчната влага от  покривните замазки.Те не се залепват, а се монтират с дюбели и дистанционери върху замазката.При нагряване на покрива парциалното нагряване на водните пари се отвежда чрез тях.

Инж. Бисер Радев - строителна компания Актопол Билд Варна

Инж. Бисер Радев

Управител на Акропол Билд ЕООД

Свържете се с нас

>