Покривни работи

Покривни работи Покривни работи

ПОКРИВНИ РАБОТИ
Покривните работи са много важни за запазването на вътрешноста на сградата и фасадите.Тънкоста е в детайлите.Отречен от времето е начинът за вътрешно водоотвеждане на плоските покриви.
Най-добрия начин е водите да бъдат изведени по-далече от сградата по нейните външни контури.

В районите, където има дъждовна канализация е добре заустването да става директно в канализацията.
Където това е невъзможно има три начина:

-заустване в битовата канализация/ не е препоръчително/
-насочване на водите към повърхностната инфраструктура /извеждане на
улиците/.Също има отрицателни последици,най-вече за настилките.
-Отвеждане на водите към терени,където са изградени дретажни ями и по-бавното попиване на водите в почвата.

Проблеми при самата сграда:
1. Закрепването на конструктивни елементи да става само за конструкцияна на сградата,а не върху покривни замазки и бордове.

2. Гръмоотводна инсталация – съвременните технологии позволяват 1 брой мълниеприемник с изпреварващо действие да покрива покриви с площ 400~500 м2.
Закрепването да става само за ст.б. елементи.

3. Комински тела.
Всички канални клонове и комините за твърдо гориво се изграждат с коминни тела, но това не е достатъчно.Контактната площ на залепване при зидария е малка и при силни ветрове ще има проблеми.Най-добре е да се направи метална носеща конструкция
около самото тяло и тя да се закрепи с анкери към ст.б плоча .Вижте приложените снимки.

4. Сателитни чинии.
В нашите сгради изграждаме инфраструктура за сателитна телевизия,но и създаваме допълнителна метална конструкция за монтаж на сателитните чинии на покрива.Задължително това става чрез анкериране към конструкцията на сградата преди изпълнението на каквито и да е покривни работи.

Харесва ли Ви?
Инж. Бисер Радев - строителна компания Актопол Билд Варна

Инж. Бисер Радев

Управител на Акропол Билд ЕООД

Свържете се с нас

>